Մամլո խոսնակ

«Ինլայթ» հանրային հետազոտությունների կենտրոնին անհրաժեշտ է մամլո խոսնակ, որը պատրաստ է իր գիտելիքներն ու հաղորդակցման հմտությունները կիրառել հանրային կապերի ոլորտում՝  նպաստելով կազմակերպության առաջխաղացմանը։

Աշխատանքը կատարվում է կամավորական հիմունքներով:

Աշխատանքային պարտականություններն ու գործառույթները

 • Մշակել կազմակերպության արտաքին ներկայացուցչության ապահովման ռազմավարություն
 • Կազմակերպել և մշակել ծրագրային տեղեկատվական միջոցառումներ և վերջիններիս համար անհրաժեշտ տեղեկատվական և ներկայացուցչական նյութեր՝ համագործակցելով Հանրային կապերի և մարքեթինգի բաժնի հետ
 • Մշտապես հետևել ներքաղաքական զարգացումներին և հանրային քաղաքականության ոլորտում իրականացվող գործընթացներին, հանդես գալ ծրագրային առաջարկներով՝ ելնելով կազմակերպության գաղափարներից,նպատակներից և գործունեության ուղղություններից
 • Իրականացնել շուկայի ուսումնասիրություն և մոնիթորիգ, հանդես գալ խորհրդատվությամբ
 • Պատրաստել և թարմացնել ԶՏՄ-ների կոնտակտային բազան և ապահովել մշտական կապ ԶՏՄ-ների հետ
 • Վարել բանակցություններ տպագիր մամուլի,  վերլուծական հաղորդումների և խմբագրությունների հետ և ապահովել մշտական հաղորդկացություն
 • Մշակել մամուլի հաղորդագրություններ, կազմակերպել մամուլի ասուլիսներ և համակարգել լրագրողների աշխատանքը
 • Պատրաստել կազմակերպության տարեկան հաշվետվությունն ու վերջինիս ներկայացման միջոցառումը
 • Իրականանցնել կազմակերպության ներկայացուցչական այլ գործառույթներ
 • Համագործակցել կազմակերպության Աշխատակազմի, բաժինների ղեկավարների, նախագահի, փոխնախագահի, ինչպես նաև կազմակերպության մյուս անդամների հետ
 • Վճարել կազմակերպության Խորհրդի կողմից սահմանված տարեկան անդամավճար
 • Ստանձնել կազմակերպության կանոնադրությամբ, կանոնակարգով և աշխատակարգով սահմանված այլ պարտականություններ:

Պահանջվող որակավորումները

 • Կրթություն միջազգային հարաբերությունների, հանրային կապերի, լրագրության, հաղորդակցության կամ հարակից այլ ոլորտում
 • Գրավոր և բանավոր հաղորդակցության և հանրային խոսքի տիրապետման  գերազանց հմտություններ
 • Անգլերենի և ռուսերենի իմացություն
 • Մեդիա տեխնոլոգիաների տիրապետում
 • G-Suite-ի հավելվածների (Google Drive, Docs, Sheet, Slides) իմացություն
 • տեղեկատվական և ներկայացուցչական նյութեր պատրաստելու և համապատասխան ծրագրերի (Canva/ Prezi/ FlowVella) տիրապետման հմտություններ
 • Արդյունավետ հաղորդակցման և բանակցային հմտություններ
 • Ժամանակի կառավարման հմտություններ
 • Միջմշակութային միջավայրում անկաշկանդ հաղորդակցվելու կարողություն
 • Պարտաճանաչություն և պատասխանատվության բարձր զգացում
 • Ստեղծարարություն, նպատակասլացություն և համարձակություն
 • Արագ կողմնորոշվելու ունակություն
 • Մանրուքների նկատմամբ ուշադրություն
 • Անհատական և թիմային արդյունավետ աշխատանքի ունակություն
 • Նվիրվածություն կազմակերպության գաղափարներին, նպատակներին, թիմային աշխատանքին և «Ինլայթ»-ի համայնքին

Ձեր ակնկալիքները «Ինլայթ»-ից

Հրապարակայնություն։  Դուք մասնակցում եք կազմակերպության բոլոր միջոցառումներին և նախագծերին, որոնցում Ձեր գործառույթներն իրականացնելիս հնարավորություն ունեք ծանոթանալ և շփվել ոլորտի մասնագետների հետ:  Ի պաշտոնե կազմակերպության անունից հանդես գալու և կազմակերպությունը տարբեր հարթակներում ներկայացնելու շնորհիվ՝ տեղական և միջազգային կազմակերպությունների, անհատների հետ աշխատելու և գործնական կապեր հաստատելու բացառիկ հնարավորություն եք ստանում: 

Ճկունություն։ Աշխատանքն իրականացվում է գլախավորապես հեռահար հաղորդակցության եղանակով և ազատ գրաֆիկով։ Աշխատանքի ընթացքում անհրաժեշտության դեպքում կստանաք  խորհրդատվություն և աջակցություն Աշխատակազմի ղեկավարի, նախագահության և կազմակերպության մյուս անդամների կողմից:

Անհատական և մասնագիտական աճ։ Միանալով  կազմակերպությանը՝ Դուք դառնում եք պրոֆեսիոնալ, դինամիկ և գործուն թիմի անդամ, մասնակցում եք կազմակերպության կառավարմանը և օգտվում կազմակերպության անդամության տրամադրած բոլոր հնարավորություններից: Ձեռք եք բերեում նոր ընկերներ և ծանոթություններ, ինչպես նաև անգնահատելի փորձ, որը մեծապես կնպաստի Ձեր մասնագիտական աճին:

Կամավորության վկայական։ Դառնալով մեր թիմի անդամ՝ Դուք կազմակերպության հետ կնքում եք կամավորական աշխատանքի պայմանագիր նվազագույնը 1 տարի ժամկետով: Ժամկետի լրանալուց հետո ստանում եք վկայական: Կազմակերպությունը պատրաստակամ է նաև նվազագույնը 3 ամսվա արդյունավետ աշխատանք ցուցաբերելու դեպքում Ձեզ տրամադրելու երաշխավորագիր՝ ապագա գործատուին, գործընկերներին, ուսումնական հաստատությանը և այլ վայրեր ներկայացնելու համար:

«Ինլայթ» հանրային հետազոտությունների կենտրոնի Հանրային կապերի և մարքեթինգի բաժնին որպես մամլո խոսնակ անդամակցելու համար անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ հայտադիմումը: Առավելագույնը մեկ շաբաթվա ընթացքում մենք կապ կհաստատենք նշված էլեկտրոնային հասցեի միջոցով: Խնդրում ենք ստուգել նաև հաղորդագրությունների spam բաժինը՝ հնարավոր բացթողումներից խուսափելու համար։