Հանրային կապերի և մարքեթինգի բաժնի ղեկավար

«Ինլայթ» հանրային հետազոտությունների կենտրոնին անհրաժեշտ է Հանրային կապերի և մարքեթինգի բաժնի ղեկավար, որը պատասխանատու կլինի hանրության հետ կապերի հաստատման, կազմակերպության մասին տեղեկատվության կառավարման, գործունեության հանրայնացման ապահովման, ինչպես նաև բաժնի աշխատանքների կազմակերպման և համակարգման համար:

Աշխատանքը կատարվում է կամավորական հիմունքներով:

Աշխատանքային պարտականությունները և գործառույթները

 • Մշակել և իրականացնել հանրային կապերի և մարքեթինգի ռազմավարության իրականացմանն ուղղված միամյա գործողությունների պլան
 • Պլանավորել և կազմակերպել բաժնի աշխատանքները, մշակել  գործունեության ռազմավարությունը
 • Կազմակերպել բաժնի ամսական հանդիպումները, վերանայել բաժնի կատարած աշխատանքը, գնահատել առաջացած խնդիրները, մշակել օպտիմալ լուծումներ,  անհրաժեշտության դեպքում փոփոխել ռազմավարությունը, հանդես գալ նոր գաղափարներով
 • Հստակ պատկերացնել և վերահսկել  բաժնի յուրաքանչյուր անդամի աշխատանքը, ուղղորդել բաժնի անդամներին իրենց աշխատանքներում
 • Կազմակերպել և մշակել ծրագրային տեղեկատվական միջոցառումներ և վերջիններիս համար անհրաժեշտ  տեղեկատվական և ներկայացուցչական նյութեր և միջոցներ, ապահովել համապատասխան ռեսուրսների (ֆոտո/վիդեո նկարահանում, ռեպորտաժի, դիզայներական նյութերի պատրաստում և այլն) առկայությունը
 • Համակարգել կազմակերպության տարեկան հաշվետվության պատրաստումն ու վերջինիս ներկայացման միջոցառման կազմակերպումը
 • Պարբերաբար հետևել կազմակերպության կայքէջում զետեղված տեղեկատվությանը
 • Կազմակերպել և համակարգել կազմակերպության սոցիալական ցանցերի  (Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, Youtube, LinkedIn, Reddit, Quara) գործունեությունը
 • Իրականացնել շուկայի ուսումնասիրություն և մոնիթորիգ, կազմել գովազդային արշավների ռազմավարություն և իրականացնել արդյունքների վերլուծություն
 • Ապահովել կազմակերպության արտաքին ներկայացուցչությունը
 • Մասնակցել տնօրենների խորհրդի նիստերին, ներկայացնել բաժնի աշխատանքների ամսական հաշվետվություն
 • Համագործակցել կազմակերպության այլ բաժինների ղեկավարների, նախագահի, փոխնախագահի ինչպես նաև կազմակերպության մյուս անդամների հետ
 • Վճարել կազմակերպության Խորհրդի կողմից սահմանված տարեկան անդամավճար
 • Ստանձնել կազմակերպության կանոնադրությամբ, կանոնակարգով և աշխատակարգով սահմանված այլ պարտականություններ:

Պահանջվող հմտություններն ու որակավորումները

  • Կրթություն հանրային կապերի, մենեջմենթի, մարքեթինգի, լրագրության, հաղորդակցության կամ հարակից այլ ոլորտում
  • Գրավոր և բանավոր հաղորդակցության և հանրային խոսքի տիրապետման  գերազանց հմտություններ
  • Անգլերենի և ռուսերենի իմացություն
  • Որոնողական համակարգերում աշխատելու հմտություն 
  • WordPress-ի, սոցիալական մեդիայի հարթակների, թվային մարքերթինգի հիմունքների իմացնությունը և գործիքակազմի տիրապետումը խիստ ցանկալի է
  • Գրաֆիկական ծրագրերի բազային իմացություն (Adobe Photoshop, CorelDraw, Canva)
  • Տպագրական և հրատարակչական ոլորտին ծանոթությունը և աշխատանքային փորձառությունը ցանկալի է
  • Agile Project Management-ի գործիքների (Jira,Trello) տիրապետումը ցանկալի է
  • G-Suite-ի հավելվածների (Google Drive, Docs, Sheet) իմացություն
  • Առաջնորդական որակներ և հմտություններ
  • Աշխատանքների պլանավորման և կազմակերպման հմտություններ
  • Առաջադրանքների առաջնայնության համակարգման հմտություններ
  • Ժամանակի կառավարման հմտություններ
  • Ստեղծագործ թիմում աշխատելու և թիմային աշխատանքը համակարգելու հմտություններ
  • Բանակցելու և կոնֆլիկտների հանգուցալուծման հմտություններ
  • Արագ կողմնորոշվելու կարողություն
  • Միջմշակութային միջավայրում աշխատելու կարողություն
  • Նախաձեռնողականություն, հետևողականություն և հաստատակամություն
  • Ստեղծարարություն, նպատակասլացություն և  համարձակություն
  • Մանրուքների նկատմամբ ուշադրություն
  • Ճշտապահության և պատասխանատվության բարձր հատկանիշներ
 • «Ինլայթ»-ի հետ ճանապարհ հարթելու և անցնելու մեծ ցանկություն և վճռականություն 
 • Նվիրվածություն կազմակերպության գաղափարներին, նպատակներին, թիմային աշխատանքին և «Ինլայթ»-ի համայնքին

Ձեր ակնկալիքները «Ինլայթ»-ից

Ճկունություն։ Աշխատանքն իրականացվում է գլախավորապես հեռահար հաղորդակցության եղանակով և ազատ գրաֆիկով։ Աշխատանքի ընթացքում անհրաժեշտության դեպքում կստանաք  խորհրդատվություն և աջակցություն կազմակերպության ղեկավարության և մյուս անդամների կողմից:

Անհատական և մասնագիտական աճ։ Իրականացնելով կազմակերպության բազմաբնույթ կազմակերպչական ծրագրերն ու նախագծերը՝ Դուք կունենաք հարուստ փորձ համապատասխան աշխատանքի բնագավառում, կզարգացնեք առաջնորդական և թիմային աշխատանքի հմտությունները, ձեռք կբերեք նոր ընկերներ և ծանոթություններ, կդառնաք «Ինլայթ»-ի պրոֆեսիոնալ,  դինամիկ և գործուն թիմի անդամ:

Հրապարակայնություն։   Դառնալով  կազմակերպության անդամ՝ մասնակցում եք կազմակերպության կառավարմանը և օգտվում կազմակերպության անդամության տրամադրած բոլոր հնարավորություններից: Ի պաշտոնե կազմակերպության անունից հանդես գալու և կազմակերպությունը տարբեր հարթակներում ներկայացնելու շնորհիվ՝ տեղական և միջազգային կազմակերպությունների, անհատների հետ աշխատելու և գործնական կապեր հաստատելու բացառիկ հնարավորություն եք ստանում:

Կամավորության վկայական։ 3-ամյսա փորձաշրջանը հաղթահարելուց հետո, նշանակվելով Հանրային կապերի և մարքեթիգի բաժնի ղեկավար, Դուք կազմակերպության հետ կնքում եք կամավորական աշխատանքի պայմանագիր 1 տարի ժամկետով: Ժամկետի լրանալուց հետո ստանում եք վկայական: Կազմակերպությունը պատրաստակամ է նաև նվազագույնը 3 ամսվա արդյունավետ աշխատանք ցուցաբերելու դեպքում Ձեզ տրամադրելու երաշխավորագիր՝ ապագա գործատուին, գործընկերներին, ուսումնական հաստատությանը և այլ վայրեր ներկայացնելու համար:

Դիմելու համար անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ  հայտադիմումը մինչև մայիսի 10-ը: Առավելագույնը մեկ շաբաթվա ընթացքում մենք Ձեզ հետ կապ կհաստատենք նշված էլեկտրոնային հասցեի միջոցով: