Վերլուծաբան-հետազոտող

«Ինլայթ» հանրային հետազոտությունների կենտրոնը համալրում է իր շարքերը՝ ներգրավելով ճկուն և ստեղծագործ վերլուծական միտք ունեցող մասնագետների [քաղաքագետ, միջազգայնագետ, տնտեսագետ, իրավագետ, գրականագետ, պատմաբան, արվեստաբան, մշակութաբան, մարդաբան, լեզվաբան, հանրային կառավարման մասնագետ, կրթության կառավարման մասնագետ և այլն], ովքեր պատրաստ են իրականանցնել հետազոտություններ և հանրայնացնել իրենց տեսակետներն ու հարցադրումները  մասնագիտական ոլորտներին առնչվող վերլուծությունների տեսքով:

Աշխատանքը  կատարվում է  կամավորական հիմունքներով:

Գործառույթները
 • Ամսվա ընթացքում առնվազն մեկ վերլուծական նախագծի ներկայացում, որը քննարկվում է նիստի ընթացքում և ընդունելության դեպքում անցնում համապատասխան ընթացակարգով՝ խմբագրություն և հրապարակում, կամ՝ մասնագիտական երկու նյութի թարգմանություն: [«Ինլայթ»-ի վերլուծաբան-հետազոտողները ազատ են թեմայի ընտրության հարցում: Ներկայացվող նյութերը պետք է լինեն գիտահանրամատչելի՝ համադրելով փաստական նյութերը հեղինակի վերլուծության հետ:
 • Վերլուծական ֆորումի շրջանակում իրականցվող հետազոտական նախագծերում և այլ միջոցառումներում ակտիվ մասնակցություն և ներգրավվածություն:
 • Վերլուծական ֆորումի շրջանակում կազմակերպվող մասնագիտական ոլորտային դասընթացների մասնակցություն և նախաձեռնում:
 • Վերլուծական և հետազոտական նյութերի մշակում ֆորումի միջազգային համագործակցությունների շրջանակում՝ միջազգային պարբերականներում հրապարակվելու հնարավորությամբ:
 • Կազմակերպության Կանոնադրությամբ և Կանոնակարգով անդամի համար սահմանված գործառույթների իրականացում, լիազորությունների իրացում:
 • Առավել ակտիվ վերլուծաբանները կարող են առաջադրել իրենց թեկնածությունը կազմակերպության Կանոնադրական մարմինների ընտրություններում ու ստանալ կազմակերպության ղեկավարմանը մասնակցելու հնարավորություն։
 • Վերլուծաբանները վճարում են Խորհրդի կողմից սահմանված տարեկան անդամավճար։

Հեղինակների վերլուծական ” հետազոտական նախագծերը, նյութերը և հոդվածները  հրապարակվում են կազմակերպության պաշտոնական կայքէջում և սոց. ցանցերում, թարգմանվում չորս լեզուներով՝ անգլերեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն, գերմաներեն: Լավագույն վերլուծությունները և հոդվածները զետեղվում են վերլուծական ժողովածուում:

Պահանջվող որակները
 • Մասնագիտական կոմպետենցիաներ, գրավոր և բանավոր զարգացած խոսք
 • Քննադատական մտածողություն, վերլուծական ճկուն միտք և հետազոտական հմտություններ
 • Տվյալների վերլուծության ու տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Մասնագիտական բարդ տեքստերի հետ աշխատելու, թարգմանություն և խմբագրում իրականացնելու հմտություններ
 • Իրազեկվածություն հասարակական-քաղաքական ընթացիկ գործընթացների վերաբերյալ
 • G-Suite-ի հավելվածների (Google Drive, Docs, Sheet) իմացություն
 • Վիզուալիզացման գործիքների (Canva, Infogram, Visme և այլն) տիրապետումը ցանկալի է
 • SPSS, Nvivo, MAXQDA և համանման այլ ծրագրի իմացությունը ցանկալի է
 • Աշխատանքի կազմակերպման, պլանավորման և գերակայությունների սահմանման հմտություններ, կարգապահություն և պատասխանատվության բարձր զգացում
 • Ստեղծարարություն և հաղորդկացման հմտություններ, անհատական և թիմային աշխատանքի կարողություն
 • Արհեստավարժություն, անաչառություն և համարձակություն
 • Սովորելու մեծ ցանկություն
«Ինլայթ»-ից Ձեր ակնկալիքները

Հրապարակայնություն: Ձեր խոսքը լսելի կդառնա հանրությանը, Դուք կունենաք հրապարակված վերլուծություններ՝ խմբագրված, սրբագրված, թարգմանված չորս լեզուներով:

Անհատական և մասնագիտական աճ։ Որպես մեր կազմակերպության անդամ՝ Դուք կդառնաք «Ինլայթ»-ի մշտապես աճող, դինամիկ և գործուն թիմի անդամ: Կունենաք գործնական փորձ, ինչը կնպաստի Ձեր մասնագիտական աճին։ Հնարավորություն կունենաք ներկայանալու որպես կենտրոնի անդամ, օգտվելու կենտրոնի ընձեռած բոլոր հնարավորություններից, մասնակցելու վերջինիս կողմից իրականացվող բազմաբնույթ միջոցառումներին և նախագծերին:

Կամավորության վկայական։ Դառնալով մեր թիմի անդամ՝ Դուք կազմակերպության հետ կնքում եք կամավորական աշխատանքի պայմանագիր նվազագույնը 1 տարի ժամկետով: Ժամկետի լրանալուց հետո ստանում եք վկայական: Կազմակերպությունը պատրաստակամ է նաև նվազագույնը 6 ամսվա արդյունավետ աշխատանք ցուցաբերած անդամի անունով տրամադրել երաշխավորագիր՝ վերջինիս ապագա գործատուին, գործընկերներին, ուսումնական հաստատությանը և այլն։

Անդամագրության ընթացակարգը

Վերլուծաբանի կարգավիճակ ստանալու գործընթացը տևում է չորս շաբաթ, որի ընթացքում թեկնածուն ներկայացնում է երկու վերլուծական նախագիծ, որը դրվում է քվեարկության: Քվեարկությունը հաղթահարած նյութը անցնում է խմբագրության ընթացակարգով: Թեկնածության շրջանը հաղթահարած թեկնածուն ստանում է վերլուծաբան-հետազոտողի կարգավիճակ և անցնում կամավորական աշխատանքի: Վերլուծաբանները վճարում են Խորհրդի կողմից սահմանված տարեկան անդամավճար։

«Ինլայթ» հանրային հետազոտությունների կենտրոնում վերլուծաբան-հետազոտողի հաստիքին դիմելու համար անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ հայտադիմումը: Առավելագույնը մեկ շաբաթվա ընթացքում մենք Ձեզ հետ կապ կհաստատենք նշված էլեկտրոնային հասցեի միջոցով: Խնդրում ենք ստուգել նաև հաղորդագրությունների spam բաժինը՝ հնարավոր բացթողումներից խուսափելու համար։