Խմբագիր

«Ինլայթ» հանրային հետազոտությունների կենտրոնին անհրաժեշտ են հայերենի գերազանց իմացությամբ երիտասարդներ, ովքեր կիրականացնեն կազմակերպության պաշտոնական կայքէջում և մնացյալ հարթակներում տեղադրվող նյութերի խմբագրումն ու սրբագրումը։ Կազմակերպությանը որպես խմբագիր-սրբագրիչ անդամակցելու համար անհրաժեշտ է լրացնել համապատասխան հայտադիմումը, որից հետո մենք կապ կհաստատենք Ձեզ հետ փորձաշրջան անցկացնելու նպատակով։ Վերջինիս համար անհրաժեշտ է առավելագույնը երեք օրվա ընթացքում արդեն սրբագրված տեսքով ներկայացնել ուղարկված հայերեն տեքստը։ Փորձաշրջանը կհաղթահարեն այն դիմորդները, ովքեր կներկայացնեն պատշաճ՝ որակական չափանիշներին համապատասխան սրբագրություններ։

Աշխատանքը կատարվում է բացառապես կամավորական հիմունքներով։

Գործառույթները

 • Շաբաթվա կտրվածքով առնվազն երկու-երեք նյութի սրբագրում/խմբագրում
 • Խմբագրված նյութերի հրապարակում կազմակերպության կայքում
 • Նախատեսված տեխնիկական աշխատամիջոցների կիրառում
 • Մասնակցություն և ներգրավվածություն խմբագիրների բաժնի ընթացիկ աշխատանքներում
 • Մասնակցություն կազմակերպության ընթացիկ աշխատանքներում

Պահանջվող որակավորումները

 • Հայերենի փայլուն իմացություն
 • Ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն կամ գերմաներեն լեզուներից առնվազն մեկի լավ իմացություն
 • Բարդ մասնագիտական տեքստերի հետ աշխատելու կարողություն
 • Microsoft Word, Google Docs ծրագրի իմացություն
 • WordPress-ի իմացությունը ցանկալի է, բայց ոչ պարտադիր
 • Ուշադրություն և բարձր պատասխանատվություն
 • Անհատական և թիմային աշխատանքի կարողություն
 • Նվիրվածություն և պատասխանատվություն
 • Ակտիվություն և բարձր մոտիվացիա

Ձեր ակնկալիքները «Ինլայթ»-ից

Ճկունություն։ Աշխատանքն իրականացվում է գլախավորապես հեռահար հաղորդակցության եղանակով և ազատ գրաֆիկով։ Բաժնի ղեկավարի և մյուս խմբագիրների կողմից անհրաժեշտության դեպքում տրվում են համապատասխան կարգավորումներ, աջակցություն և խորհրդատվություն։

Անհատական և մասնագիտական աճ։ Որպես մեր կազմակերպության կամավոր՝ Դուք կդառնաք «Ինլայթ»-ի մշտապես աճող, դինամիկ և գործուն թիմի անդամ։ Ձեռք կբերեք ինչպես նոր ընկերներ և ծանոթություններ, այնպես էլ մասնագիտական աճ և աշխատանքային փորձ։

Կամավորության վկայական։ Դառնալով մեր թիմի անդամ՝ Դուք կազմակերպության հետ կնքում եք կամավորական աշխատանքի պայմանագիր նվազագույնը 1 տարի ժամկետով: Ժամկետի լրանալուց հետո ստանում եք վկայական: Կազմակերպությունը պատրաստակամ է նաև նվազագույնը 6 ամսվա արդյունավետ աշխատանք ցուցաբերած կամավորի անունով տրամադրել երաշխավորագիր՝ վերջինիս ապագա գործատուին, գործընկերներին, ուսումնական հաստատությանը և այլն։

«Ինլայթ» հանրային հետազոտությունների կենտրոնի Խմբագիրների բաժնին որպես խմբագիր-սրբագրիչ անդամակցելու համար անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ հայտադիմումը։ Առավելագույնը մեկ շաբաթվա ընթացքում մենք Ձեզ հետ կապ կհաստատենք նշված էլեկտրոնային հասցեի միջոցով: Խնդրում ենք ստուգել նաև հաղորդագրությունների spam բաժինը՝ հնարավոր բացթողումներից խուսափելու համար։