Ծրագրերի համակարգման օգնական

«Ինլայթ» հանրային հետազոտությունների կենտրոնին անհրաժեշտ է Ծրագրերի համակարգման օգնական՝ նպատակասլաց և ակտիվ երիտասարդ, ով կներգրավվի կազմակերպության կազմակերպչական աշխատանքներում, կիրականացնի տարաբնույթ նախաձեռնություններ և կօգնի գործադիրին, աշխատակազմի և կազմակերպության բաժինների ղեկավարին՝ վերջիններիս պարտականությունների կատարման մեջ։ Աշխատանքը գլխավորապես կազմակերպվում է հեռահար կերպով, գրասենյակային ձևաչափը պարտադիր չէ:

Աշխատանքը կատարվում է կամավորական հիմունքներով։ 

Գործառույթները
 • Գործադիրի կողմից տրված ընթացիկ հանձնարարությունների կատարում
 • Կազմակերպության ընթացիկ աշխատանքների կազմակերպում, վարչական աջակցության ապահովում
 • Պաշտոնական նամակագրության վարում, գրությունների մշակում և խմբագրում, գործադիրի անունից հաղորդակցությունների պատրաստում
 • Կազմակերպության հայտադիմումների հետևում, դիմորդների հետ հետադարձ կապի ապահովում
 • Հանդիպումների կազմակերպում, ժամանակացույցի և օրակարգի մշակում, արձանագրությունների կազմում
 • Կազմակերպության միջբաժնային հաղորդակցության և համագործակցության գործընթացում գործադիր մարմնին անհրաժեշտ օժանդակության տրամադրում
 • Կազմակերպության անդամների և կամավորների հետ կապի ապահովում, անհրաժեշտ հարցերով ուղղորդում
 • Գրասենյակային և ադմինիստրատիվ այլ աշխատանքների իրականացում
 • Հաշվետվությունների պատրաստում և ներկայացում
 • Ներգրավվածություն աշխատակազմի թիմային աշխատանքներում
 • Կազմակերպության Կանոնադրությամբ և Կանոնակարգով անդամի համար սահմանված գործառույթների իրականացում, լիազորությունների իրացում
 • Խորհրդի կողմից սահմանված տարեկան անդամավճարի վճարում:
Պահանջվող որակավորումները 
 • Գրավոր և բանավոր սահուն խոսք
 • Օտար լեզուների (մասնավորապես՝ անգլերեն և ռուսերեն) իմացություն
 • G-Suite-ի հավելվածների (Google Drive, Docs, Sheet, Forms) իմացություն
 • Jira, Canva ծրագրերի տիրապետումը կդիտվի որպես առավելություն
 • Ստեղծարարություն և արդյունավետ հաղորդկացման հմտություններ
 • Կազմակերպչական հմտություններ
 • Խնդիրներն արագ լուծելու ունակություն
 • Անհատական և թիմային աշխատանքի կարողություն
 • Ժամանակի կառավարում և պատասխանատվության բարձր զգացում
 • Մանրուքների հանդեպ ուշադրություն
 • Համարձակություն
Ձեր ակնկալիքները «Ինլայթ»-ից

Կամավորության վկայական։ Դառնալով մեր թիմի անդամ՝ Դուք կազմակերպության հետ կնքում եք կամավորական աշխատանքի պայմանագիր նվազագույնը 1 տարի ժամկետով: Ժամկետի լրանալուց հետո ստանում եք վկայական: Կազմակերպությունը պատրաստակամ է նաև նվազագույնը 6 ամսվա արդյունավետ աշխատանք ցուցաբերած կամավորի անունով տրամադրել երաշխավորագիր՝ վերջինիս ապագա գործատուին, գործընկերներին, ուսումնական հաստատությանը և այլն։

Անհատական և մասնագիտական աճ: Իրականացնելով կազմակերպության բազմաբնույթ կազմակերպչական ծրագրերն ու նախագծերը՝ Դուք կունենաք հարուստ փորձ համապատասխան բնագավառում, կզարգացնեք թիմային աշխատանքի հմտությունները, ձեռք կբերեք նոր ընկերներ և ծանոթություններ, կդառնաք Ինլայթի մշտապես աճող, դինամիկ և գործուն թիմի անդամ:

«Ինլայթ» հանրային հետազոտությունների կենտրոնի աշխատակազմին որպես ծրագրերի համակարգման օգնական անդամակցելու համար անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ հայտադիմումը:

Մեկ շաբաթվա ընթացքում մենք Ձեզ հետ կապ կհաստատենք նշված էլեկտրոնային հասցեի միջոցով: Խնդրում ենք ստուգել նաև հաղորդագրությունների spam բաժինը՝ հնարավոր բացթողումներից խուսափելու համար։