SMM մասնագետ

«Ինլայթ» հանրային հետազոտությունների կենտրոնին անհրաժեշտ են ճկուն, ճշտապահ,  ճաշակով, ճարտար, ստեղծարար  և նորարար SMM մասնագետներ։ 

Աշխատանքը կատարվում է կամավորական հիմունքներով:  

Գործառույթները
 • Ապահովել կազմակերպության ներկայացվածությունը, ակտիվությունն ու առաջխաղացումը սոցիալական մեդիայում: 
 • Մշակել կազմակերպության սոցիալական էջերի` Facebook, Telegram, Instagram, Linkedin, Twitter, YouTube և առկա այլ հարթակների բովանդակությունը և ռազմավարությունը:
 • Սստեղծել, խմբագրել, հրապարակել և տարածել համապատասխան բովանդակություն՝ նպաստելով լսարանի կողմից դրա նկատմամբ որոշակի գործողությունների (հավանել, տարածել, մեկնաբանել) իրականացմանը: 
 • Պարբերաբար ուսումնասիրել նոր տեխնոլոգիաները, սոցիալական մեդիայի միտումները, ակտուալ հավելվածներն ու դիզայնի գործիքները:
 • Հետևել էջերի ակտիվությանը և վերլուծել այն` հետագա արդյունավետությունն ապահովելու համար:
 • Գրել մամլո հաղորդագրություններ և կազմել հայտարարություններ, մշակել պաստառների/պրեզենտացիաների բովանդակություն:
 • Համագործակցել մեդիա թիմի և  կազմակերպության մյուս անդամների հետ՝ լսարանի ներգրավվածության ապահովմանն ուղղված նոր գաղափարների և առաջարկների մշակման և իրագործման համար:
Պահանջվող որակավորումները և հմտությունները
 • Կրթություն լրագրության, հանրային կապերի, հաղորդակցության, մարքեթինիգի կամ հարակից այլ ոլորտներում
 • Սոցիալական մեդիայի գործիքների իմացություն
 • Թվային մարքեթինգի, սոցիալական մեդիայի և հաղորդակցման ոլորտներում աշխատելու կարողություն
 • Գրավոր և բանավոր հաղորդակցության և հանրային խոսքի տիրապետման  գերազանց հմտություններ
 • Տեքստերի խմբագրման և սրբագրման հմտություններ
 • Անգլերենի և ռուսերենի իմացություն
 • Որոնողական համակարգերում աշխատելու հմտություն 
 • WordPress-ի իմացությունը ցանկալի է
 • Facebook, Twitter, LinkedIn, Telegram,Youtube, Instagram, Reddit  սոցցանցերի իմացություն
 • Առաջադրանքների առաջնայնության համակարգման հմտություններ
 • Ժամանակի կառավարման հմտություններ
 • Արագ կողմնորոշվելու ունակություն
 • Սովորելու ցանկություն և ստեղծագործ միտք 
 • Գրաֆիկական մտածելակերպ/գործելակերպ
 • Անհատական և թիմային աշխատանքի ունակություն
 • Պատասխանատվության բարձր զգացում
Ձեր ակնկալիքները «Ինլայթ» -ից

Ճկունություն: Աշխատանքը կազմակերպվում է հեռահար կերպով, չի ենթադրում գրասենյակային աշխատանքային գրաֆիկ: Դուք կարող եք Ձեր աշխատաժամանակը բաշխել` հարմարեցնելով առօրյա գրաֆիկին:  

Անհատական և մասնագիտական աճ։ Որպես մեր կազմակերպության անդամ՝  Դուք կդառնաք «Ինլայթ»-ի մշտապես աճող, դինամիկ և գործուն թիմի անդամ, ձեռք կբերեք նոր ընկերներ և ծանոթություններ,  ինչպես նաև մասնագիտական փորձ և պրակտիկ գիտելիքներ SMM/SEO ոլորտում։ 

Կամավորության վկայական։ Դառնալով մեր թիմի անդամ՝ Դուք կազմակերպության հետ կնքում եք կամավորական աշխատանքի պայմանագիր նվազագույնը 1 տարի ժամկետով: Ժամկետի լրանալուց հետո ստանում եք վկայական: Կազմակերպությունը պատրաստակամ է նաև նվազագույնը 3 ամիս արդյունավետ աշխատանք ցուցաբերելու դեպքում Ձեզ տրամադրելու երաշխավորագիր՝  ապագա գործատուին, գործընկերներին, ուսումնական հաստատություն և այլ վայրեր ներկայացնելու համար։

«Ինլայթ» հանրային հետազոտությունների կենտրոնի Հանրային կապերի և մարքեթինգի բաժնին որպես SMM մասնագետ անդամակցելու համար անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ հայտադիմումը: Առավելագույնը մեկ շաբաթվա ընթացքում մենք Ձեզ հետ կապ կհաստատենք նշված էլեկտրոնային հասցեի միջոցով: Խնդրում ենք ստուգել նաև հաղորդագրությունների spam բաժինը՝ հնարավոր բացթողումներից խուսափելու համար։