Metrica | Նոր նախագծի մեկնարկ | Հայտարարություն

Նախագծի անուն

Metrica (Մետրիկա)

Նկարագրություն

«Ինլայթ» հանրային հետազոտությունների կենտրոնը մեկնարկում է նոր նախագիծ Metrica խորագրով:

Վերջինս սոցիալ-քաղաքական, մշակութային, տնտեսական ոլորտներին առնչվող քանակական տվյալների խոսքայնացումն է համապատասխան հարցադրումների ու վարկածների առաջադրման, վերլուծությունների, պատճառահետևանքային կապերի վերհանման, աղյուսակների և թվերի բովանդակության արտածման, դրանց վիզուալ ներկայացման և մեկնաբանման միջոցով: 

Նախագծի նպատակն է խթանել թվային/քանակական տվյալների օգտագործումը հումանիտար, հասարակագիտական և տնտեսագիտական, վերլուծական և հետազոտական աշխատանքներում, զարգացնել թվային/քանակական վերլուծության գործիքների, մեթոդների օգտագործման հմտություններ՝ վերլուծությունների որակը բարելավելու, դրանք առավել ապացուցահեն դարձնելու համար:

Նախագծի նախնական տևողությունը 6 (վեց) ամիս է: Կազմակերպվելու և իրականացվելու է հիբրիդային եղանակով՝ օնլայն և օֆլայն գործիքակազմի ու հանդիպումների ձևաչափով: Ենթադրում է ճկուն գրաֆիկ, շաբաթական մոտավոր 6-8 ժամ զբաղվածություն:

Նախագծին կարող են դիմել բոլոր այն երիտասարդները, ովքեր հետաքրքրված են և պատրաստ են հանդգնել իրականացնելու ներքոնշյալ գործառույթները, ունեն անհրաժեշտ հմտությունները և որակավորումները: Իսկ որ ամենակարևորն է՝ ունեն մեծ ցանկություն և սովորելու պատրաստակամություն:

Մասնակիցների գործառույթները

Պարտականությունները կարող են ներառել, բայց չեն սահմանափակվում հետևյալ կետերով․

 • փնտրել և գտնել Հայաստանի ու հարևան երկրների վերաբերյալ առկա քանակական տվյալներ (սոցիալ-քաղաքական, մշակութային, տնտեսական ոլորտներից), անհրաժեշտության դեպքում ինքնուրույն հավաքագրել դրանք,
 • ինքնուրույն հավաքագրման դեպքում մուտքագրել համապատասխան համակարգչային վերլուծական ծրագրերի մեջ (SPSS, Nvivo և այլն) և ալգորիթմների միջոցով վերլուծել,
 • վիզուալիզացնել տվյալները պատկերներով,
 • հասկանալ գրաֆիկները ու մեկնաբանել դրանք՝ ըստ բովանդակության,
 • գտնել գրաֆիկներում առկա բովանդակության խորքային պատճառները,
 • պատմել պատմություն աղյուսակներով ու թվերով,
 • վերբալիզացնել արդյունքները՝ վերլուծելով պատճառահետևանքային կապերը,
 • ներկայացնել արդյունքները բանախոսության միջոցով։ 

Դիմորդների որակավորումները և անհրաժեշտ հմտությունները

 • Կրթություն հումանիտար, հասարակագիտության, տնտեսագիտության համակարգչային գիտության և տվյալագիտության ոլորտներում
 • Գրավոր և բանավոր զարգացած խոսք
 • Վերլուծական ճկուն միտք և հետազոտական հմտություններ
 • Անգլերենի իմացություն, այլ օտար լեզուների իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն
 • Տվյալների վերլուծության և տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • G-Suite-ի հավելվածներով աշխատելու, գրաֆիկներ ու դիագրամներ կազմելու կարողություն
 • Վիզուալիզացման գործիքների (Canva, Infogram, Visme և այլն) տիրապետումը ցանկալի է
 • Իրազեկվածություն հասարակական-քաղաքական ընթացիկ գործընթացների վերաբերյալ
 • SPSS, Nvivo և համանման այլ ծրագրի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն
 • Աշխատանքի կազմակերպման, պլանավորման և գերակայությունների սահմանման հմտություններ, կարգապահություն և պատասխանատվության բարձր զգացում
 • Սովորելու մեծ ցանկություն

Դիմորդների ակնկալիքները նախագծից 

Նախագիծը հաջողությամբ հաղթահարած մասնակիցներին կշնորհվեն հավաստագրեր: Լավագույն մասնակիցները կազմակերպության վերլուծաբանների բաժնին անդամակցման հնարավորություն կստանան, իսկ լավագույն աշխատանքները կհրապարակվեն կազմակերպության կայքէջում և պաշտոնական այլ հարթակներում:

Ինչպես նաև նախագծի մասնակիցները հնարավորություն կունենան օգտվելու «Ինլայթ»-ի ընձեռած հնարավորություններից, մասնակցելու վերջինիս կողմից իրականացվող բազմաբնույթ միջոցառումներին և նախագծերին:

Լրացման վերջնաժամկետը՝ դեկտեմբերի 30։

Նախագծի մեկնարկը՝ հունվարի 15։

Նախագծին դիմելու համար անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ հայտադիմումը: Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետից հետո՝ մեկ շաբաթվա ընթացքում, մենք Ձեզ հետ կապ կհաստատենք նշված էլեկտրոնային հասցեի միջոցով: Խնդրում ենք ստուգել նաև հաղորդագրությունների spam բաժինը՝ հնարավոր բացթողումներից խուսափելու համար։