Մեր մասին

ԻՆԼԱՅԹ ՀԱՆՐԱՅԻՆ  ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ՀԿ

«Ինլայթ» հանրային  հետազոտությունների կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը ստեղծվել է 2018 թվականի հոկտեմբերին՝ «Երիտասարդ վերլուծաբանների հայաստանյան կենտրոն» ՀԿ-ի անվանափոխության արդյունքում և վերջինիս իրավահաջորդն է:

«Ինլայթ»-ը հետազոտական/խորհրդատվական կենտրոն է, որն իրականացնում է հետազոտություններ և խորհրդատվություններ հանրային քաղաքականության, տնտեսության, մշակույթի, ռազմական ու տեխնոլոգիական և այլ բնագավառներում: «Ինլայթ»-ը  կազմակերպում է նաև տարաբնույթ միջոցառումներ, այդ թվում՝ դասընթացներ, դասախոսություններ, հանդիպումներ, իրականացնում է  կրթական, հրապարակախոսական, վերլուծական, հետազոտական նախագծեր, հրապարակում և տարածում է գիտական, վերլուծական, լրատվական, տեղեկատվական նյութեր:

ԻՆԼԱՅԹ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐ

Մենք պետականակենտրոն ենք: Մեր բոլոր նախաձեռնություններում և սկզբունքներում մենք ելնում ենք Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ Տարբերակելով պետականն ու էթնիկականը՝ մենք մշտապես առաջնորդվում ենք ու առաջնորդվելու ենք պետական շահերով։
Գերխնդիր ունենալով հանրային շահի սպասարկումը՝ մեկնարկում ենք ազատական գաղափարներից, որոնք են՝ մարդու և քաղաքացու իրավունքներ, ժողովրդավարություն, իմանալու, արտահայտելու, փաստելու ազատություն, հանդուրժողականություն, շուկայական տնտեսություն…

ԻՆԼԱՅԹ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ

հանրային շահառու կողմերի միջև հաղորդակցության կազմակերպում
ինտելեկտուալ առկա ներուժի նյութականացում՝ ի սպաս հանրային շահի
վերլուծական դաշտի կայուն զարգացում

ԻՆԼԱՅԹ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐ

Ինլայթը հավասար հեռավորության վրա է բոլոր քաղաքական դերակատարներից և ուժային կենտրոններից։
Ինլայթը մշտապես պատրաստ է համագործակցել իր գաղափարները, նպատակները և սկզբունքները կիսող կազմակերպությունների հետ։
Ինլայթը ամբողջ գործունեությունը կազմակերպվում է մաքսիմալ հրապարակային, թափանցիկ և հաշվետու ձևաչափով։
Մեր բոլոր նախաձեռնություններում մենք կարևորում ենք արհեստավարժությունը, և մեր կազմակերպությունը աշխատում է միայն այն բնագավառներում, որտեղ մենք կոմպետենտ ենք։
Ինլայթ գաղափարական և փիլիսոփայական մտահղացքի իրականացնողներն այն նախանձախնդիր և համարձակ երիտասարդներն են, ովքեր համոզված են, որ ներկայում կառուցվող ապագան հենց իրենք են ուրվագծում և մոդելավորում՝ մտածելով, խոսելով և գործելով: