ՃԱՆԱՊԱՐՀ. Ինչպե՞ս բարձրացնել գիտության որակը

Հետբուհական կրթական ոլորտը փոփոխելու նպատակով Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովը որոշում է կայացրել համակարգում փոփոխություններ մտցնելու մասին: Այդուհանդերձ, ծրագիրը քննադատության է արժանացել երիտասարդ գիտնականների կողմից: Կնպաստի՞ արդյոք այս որոշումը գիտական ոլորտի զարգացմանը, թե` ոչ: ԵՎՀԿ նախագահ Արեգ Քոչինյանը նույնպես իր մասնակցությունն է ունեցել այս քննարկմանը: