fbpx
Home Authors Posts by Anahit Zurabyan

Anahit Zurabyan

Anahit Zurabyan
9 POSTS 0 COMMENTS
Ֆրանսիական համալսարանի շրջանավարտ, ով ներկայումս աշխատում է Հայաստանի բանկային ոլորտում:
Մերօրյա փոփոխվող աշխարհում օրեցօր ավելանում են տնտեսագիտական եզրույթներ ու հասկացություններ, մշակվում և կատարելագործվում են արդեն իսկ գործող հաշվարկային բանաձևերը: Համաշխարհային տնտեսության կարևորագույն խնդիրներից մեկի՝ աղքատության պատկերն էլ տարբեր է՝ ըստ հաշվարկման մեթոդի ընտրության: Սույն նյութում կքննարկվի վերոնշյալ տարբերությունները: Թեև աշխարհի...
Տնտեսության իրական վիճակի և երկրում անշարժ գույքի շուկայի միջև գոյություն ունի ուղիղ համեմատական կապ: Այլ խոսքով` տվյալ շուկայում էական դինամիկա կարելի է ակնկալել միայն այն դեպքում, երբ երկրում առկա է բարենպաստ և կանխատեսելի գործարար միջավայր, երբ պետությունը հարկային և...
Վերջին երկու տասնամյակներում աշխարհի տարբեր երկրների տնտեսագետների ուշադրությունը սևեռվել է ստվերային տնտեսություն երևույթի վրա: Ստվերային տնտեսությունն իր առանձնահատուկ դրսևորումն է գտնում հատկապես անցումային փուլում գտնվող երկրներում, այդ թվում նաև Հայաստանում: Այդ իսկ պատճառով կարևորվում է այդ երևույթի պատճառների, դրան նպաստող տնտեսական և քաղաքական...