AD-AS կամ համախառն պահանջարկի և համախառն առաջարկի մոդել

AD-AS-ը կամ համախառն պահանջարկի և համախառն առաջարկի մոդելը տնտեսագիտության առանցքային գործիքներից մեկն է, քանի որ այն մեկ համակարգում է միավորում տնտեսական հիմնական գործոնների շրջանակը:

Մոդելն օգտագործելով կարելի է ցույց տալ, թե ինչպես տարբեր գործոններ կարող են հանգեցնել իրական ՀՆԱ-ի և գնաճի մակարդակի փոփոխության:

Մոդելի կառուցվածքը և գրաֆիկական տեսքը հասկանալու համար անդրադառնանք դրա բաղադրիչներին՝ համախառն պահանջարկին և համախառն առաջարկին առանձին:

Համախառն պահանջարկը տնտեսությունում արտադրվող վերջնական սպառման ապրանքների և ծառայությունների վրա կատարվող ծախսերի հանրագումարն է: Համախառն պահանջարկի AD կորը ցույց է տալիս ապրանքների և ծառայությունների քանակությունը, որը սպառողները պատրաստ են գնելու յուրաքանչյուր հնարավոր գների մակարդակի դեպքում: 

Շարժը AD կորի վրայով ցույց է տալիս համախառն պահանջարկի փոփոխությունը՝ կախված ընդհանուր գների մակարդակի դինամիկայից: 

Այդ կապի առավել պարզ արտահայտությունը ստացվում է քանակական տեսության հավասարումից՝

MV=PY 

կամ Y=MV/P,

որտեղ՝

 • M-ը դրամի առաջարկն է,
 • V-ն դրամի շրջապտույտի արագությունն է,
 • P-ն գների մակարդակն է,
 • Y-ը ՀՆԱ-ն է:

AD կորի բացասական թեքությունը պայմանավորված է գնային գործոնների ացդեզությամբ, որոնք են.

 1. Հարստության էֆեկտ” որքան բարձր է գների մակարդակը, այնքան քիչ է փողի իրական պաշարը, քիչ քանակությամբ ապրանքների և ծառայությունների նկատմամբ է պահանջարկ ներկայացվում:
 2. Տոկոսադրույքների էֆեկտ” որքան բարձր է գների մակարդակը, այնքան բարձր են տոկոսադրույքները, և ավելի քիչ ներդրումային ապրանքների նկատմամբ է պահանջարկ ներկայացվում:
 3. Ներմուծման ծախսերի էֆեկտ- գների աճը տանում է զուտ արտահանման կրճատման, և կրճատվում է համախառն ամբողջական  պահանջարկը:

Համախառն առաջարկը տնտեսությունում արտադրված վերջնական սպառման ապրանքների և ծառայությունների ընդհանուր քանակությունն է: 

AS կորը ցույց է տալիս, թե ինչ քանակությամբ ամբողջական արտադրանք կառաջարկվի տարբեր գների մակարդակների դեպքում: 

AS կորի ոչ գնային գործոններ են տեխնոլոգիաների փոփոխությունը, ռեսուրսների գները, հարկերը և այլն: 

Այս գործոնների փոփոխությունը գրաֆիկորեն արտահայվում է AS կորի շարժով: AS կորի ձևը  տարբեր եղանակով է մեկնաբանվում դասական, քեյնսյան, նոր դասական և նոր քեյնսյան  դպրոցների ներկայացուցիչների կողմից:

Առաջարկի թեք կորի տեսքը կարելի ներկայացնել հետևյալ բանաձևի օգնությամբ՝

Y=Y*+a(P-Pe)+e, a>0

որտեղ՝

 • Y-ը և Y*-ը համապատասխանաբար արտադրության փաստացի և պոտենցիալ մակարդակներն են,
 • P-ն փաստացի գների մակարդակն է,
 • Pe-ն սպասվող գների մակարդակն է,
 • e-ն պատահական շոկերն են: 

Այս հավասարումից հետևում է, որ արտադրության ծավալը շեղվում է իր պոտենցիալ մակարդակից այն դեպքում, երբ  գների մակարդակը շեղվում է իր սպասված մակարդակից: 

Արդյունքում AD-AS մոդելը իրենից ներկայացնում է հետևյալ հավասարումների համակարգը՝

Y=q+*G-*Ta+*M/P+*e-* exr

Y=Y*+a(P-Pe)+e

Համակարգում Y-ը և P-ն էնդոգեն փոփոխականներ են, իսկ Y*-ն, M-ը G-ն, Ta-ը, e-ն և exr-ը՝ էկզոգեն: 

Y*-ը որոշվում է արտադրական ֆունկցիայով և կախված է արտադրության գործոնների քանակից: 

M-ը, G-ն և Ta-ն որոշվում են հարկաբյուջետային և դրամավարկային քաղաքականության միջոցով: 

e-ն ընդունվում է, որ հավասար է դրամավարկային քաղաքականության ծրագրով նախատեսված սղաճի մակարդակին: 

Ինչ վերաբերում է exr-ին, ապա, ճիշտ է, իրական փոխարժեքը կախված է մոդելում առկա մյուս փոփոխականներից, բայց իր վրա կրում է նաև արտաքին շոկերի ազդեցությունը և միանշանակ չի կարող որոշվել երկրի  տնտեսական քաղաքականությամբ:


Հեղինակ՝ Մարինե Ավետիսյան (Marine Avetisyan)
Պատկերազարդումների հեղինակ՝ Սյուզի Մելքոնյան (Syuzi Melkonyan)
Սրբագրիչ՝  Նարինե Գալոյան (Narine Galoyan)
Վիդեոխմբագիր և ընթերցող՝ Էլեն Անտապյան (Elen Antapyan)


© «Ինլայթ» հանրային հետազոտությունների կենտրոն

EconoMix նախագծի մասին