Դրամավարկային և հարկաբյուջետային քաղաքականության տարբերությունը

Ներածություն

Կառավարությունները մակրոտնտեսական հիմնական ցուցանիշների վրա ազդելու նպատակով կիրառում են հարկաբյուջետային և դրամավարկային քաղաքականությունների գործիքակազմը:  

Դրամավարկային քաղաքականությունը փողի առաջարկի կամ փողի գնի (տոկոսադրույքի) կարգավորման գործընթացն է կենտրոնական բանկերի կողմից:

Տնտեսությունն ակտիվացնելու նպատակով կենտրոնական բանկն իրականացնում է խթանող դրամավարկային քաղաքականություն՝ նվազեցնում է տոկոսադրույքները, և հակառակը, եթե տնտեսությունը չափազանց արագ է աճում, ապա կենտրոնական բանկն իրականացնում է զսպող դրամավարկային քաղաքականություն՝ բարձրացնելով տոկոսադրույքները փողի շրջանառությունը կրճատելու համար:

Հարկաբյուջետային քաղաքականությունը կառավարության կողմից ձեռնարկված միջոցառումներն են` կապված պետական ծախսումների, հարկային քաղաքականության և պետական բյուջեի դիրքի՝ պակասուրդի կամ ավելցուկի փոփոխության հետ՝ նպատակ հետապնդելով տնտեսությունում ապահովել լրիվ զբաղվածություն և ոչ գնաճային ՀՆԱ-ի աճ:

Տնտեսությունն ակտիվացնելու նպատակով կառավարությունն իրականացնում է  խթանող հարկաբյուջետային քաղաքականություն՝ կրճատելով հարկերի դրույքաչափերը և ավելացնելով պետական ծախսերը: 

Տնտեսության գերարագ աճի դեպքում կառավարությունն իրականացնում է զսպող հարկաբյուջետային քաղաքականություն՝ բարձրացնելով հարկերի դրույքաչափն ու կրճատելով պետական ծախսերը: 

Որո՞նք են դրանց տարբերությունները

Չնայած նրան, որ այս երկու քաղաքականությունների գործիքակազմը գրեթե միշտ կիրառվում է զուգահեռաբար, այնուամենայնիվ, դրանք ունեն մի շարք տարբերություններ:

  1. ըստ իրականացնողի՝ հարկաբյուջետային քաղաքականությունն իրականացվում է կառավարության, իսկ դրամավարկայինը՝ կենտրոնական բանկի կողմից,
  2. հարկաբյուջետային քաղաքականության գործիքները հարկերն ու պետական ծախսերն են, դրամավարկային քաղաքականությանը՝ տոկոսադրույքն ու փողի առաջարկի փոփոխությունը,
  3. առաջինի դեպքում չկա հստակ թիրախավորում, երկրորդի դեպքում թիրախավորումը գնաճն է,
  4. առաջինի կողմնակի ազդեցությունը պետական պարտքի վրա է, երկրորդինը՝ փոխարժեքի,
  5. հարկաբյուջետային քաղաքականությունն ունի ուժեղ կախվածություն քաղաքական գործընթացներից, իսկ դրամավարկային քաղաքականությունն անկախ է նման գործընթացներից:

Հարկաբյուջետային քաղաքականություն

Դրամավարկային քաղաքականություն

Իրականացնող Կառավարություն Կենտրոնական բանկ
Գործիքակազմ Պետական ծախսերի և հարկերի դրույքաչափի փոփոխություն Տոկոսադրույքի և փողի առաջարկի փոփոխություն
Թիրախավորում Հստակ չէ Գնաճ
Կողմնակի ազդեցություն Պետական պարտքի վրա Փոխարժեքի վրա
Քաղաքական ազդեցություն Ուժեղ կախցածություն քաղաքական գործընթացներից Անկախություն քաղաքական գործընթացներից

 

Որո՞նք են դրանց ազդեցության ժամկետները

Տարբեր են նաև այս երկու քաղաքականությունների ազդեցության ժամկետները:

Որպես կանոն դրամավարկային քաղաքականությունն ավելի արագ է ազդում տնտեսության վրա, քանի որ կենտրոնական բանկը կարող է յուրաքանչյուր ամիս կամ եռամսյակը մեկ ճշգրտել տոկոսադրույքը, մինչդեռ կառավարության ծախսերի աճի մասին որոշում կայացնելը կարող է բավականին երկար տևել: Դժվար է նաև որոշելը, թե ծախսերի ավելացման համար հատկացվող գումարը որ ոլորտում պետք է ծախսվի։

Տնտեսական ցնցումների ժամանակ նպատակահարմար չէ տնտեսական նախկին հավասարակշռությունը վերականգնելու համար հույսը դնել միայն դրամավարկային կամ միայն հարկաբյուջետային քաղաքականության վրա։ Այս երկու քաղաքականություններն էլ ունեն իրենց յուրահատկությունները, և միայն սրանց համադրման արդյունքում է հնարավոր  լուծել տնտեսական խնդիրները:

Սակայն պետք է հաշվի առնել, որ այս քաղաքականություններն ունեն սահմանափակ ազդեցություն և ոչ միշտ է հնարավոր տնտեսական տատանումները հարթել սրանց միջոցով:․ Այնուամենայնիվ, հարկաբյուջետային քաղաքականությունն ավելի արդյունավետ է կիրառել երկարաժամկետ, իսկ դրամավարկայինը՝ կարճաժամկետ հատվածում:


Հեղինակ՝ Մարինե Ավետիսյան (Marine Avetisyan)
Պատկերազարդումների հեղինակ՝ Սյուզի Մելքոնյան (Syuzi Melkonyan)
Սրբագրիչ՝  Վահե Սալահյան (Vahe Salahyan)
Վիդեոխմբագիր և ընթերցող՝ Էլեն Անտապյան (Elen Antapyan)


© «Ինլայթ» հանրային հետազոտությունների կենտրոն

EconoMix նախագծի մասին