fbpx
Home Authors Posts by Hripsime Dayan

Hripsime Dayan

Hripsime Dayan
7 POSTS 0 COMMENTS
Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային Ակադեմիայի զբոսաշրջության և սպասարկման նոր տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի բակալավր։ ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի մագիստրոս։ Թարգմանչական գործունեությունն ընդգրկում է 20-րդ դարի երկրորդ կեսի ֆրանսալեզու այնպիսի հեղինակների աշխատություններ, ինչպիսիք են Պիեռ Բուրդիեն, Ժան Բոդրիարը, Ժակ Դերիդան, Ռոլան Բարտը, Ալեն Բադյուն և այլք: 2018 թվականին լույս է տեսել նրա անդրանիկ կազմած և թարգմանած գիրքը. «Պիեռ Բուրդիե, Ժան Բոդրիար. հոդվածներ, էսսեներ, հարցազրույցներ», (գլխավոր խմբագիր՝ փ.գ.դ., պրոֆեսոր Լյուդմիլա Հարությունյան), ԵՊՀ հրատարակչություն:
Կրելով անցյալից եկող հաղորդագրություններ` սերունդների պատմական հուշարձանները ներկայում ապրող մարդկանց համար դարերի պատմություն ունեցող ավանդույթների կենդանի վկաներն են: Մարդկությունը հետզհետե առավել շատ է գիտակցում մարդկային արժեքների կարևորությունը և  համարում հին հուշարձանները որպես մարդկության համընդհանուր ժառանգություն: Վենետիկի Խարտիա, 1964 թ. Կարգավիճակը՝ մայրաքաղաք...
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ Արդյոք «ընտանիք» կարելի է անվանել այն մարդկանց միությունը( իր բոլոր գործառույթներով հանդերձ (բացառությամբ դաստիարակչական)), որոնք կապված են/ կապված չեն ամուսնությամբ, չունեն և չեն էլ պատրաստվում ունենալ երեխաներ և ընդամենը համատեղ կյանք են վարում: Միգուցե այս հարցն այլևս...
Հազարամյակներ շանրունակ նուկլեար (միջուկային) ընտանիքը որպես գլխավոր սոցիալական ինստիտուտ, իր մի շարք առանձնահատկություններով, իրեն բնորոշ գործառույթներով (վերարտադրողական, դաստիարակչական, սոցիալ-դասակարգային, հոգևոր-արժեքային, ռեկրեացիոն`մարդու ֆիզիկական, մտավոր կարողությունների վերականգնման, տնտեսական), կայուն կառուցվածքով մի համակարգ է, որում երկու և ավելի մարդիկ կապված են արյունակցական...
Մեր վերլուծության նպատակն է էթնիկություն, ռեգիոնալիզմ, երաժշտական ինքնություն զրույթների շրջանակում ներկայացնել և քննել Անդալուսիայում ծնունդ առած արվեստը` ֆլամենկոն: Անդրադառնալով վերջինիս անցած ճանապարհին` ցույց տալ նրա ներկայիս վիճակը և արվեստի այս ճյուղի զարգացմանն ու տարածմանն ուղղված ինչպես պետական, այնպես էլ...