Միացիր մեզ որպես SMM մասնագետ

«Ինլայթ» հանրային հետազոտությունների կենտրոնը նախաձեռնում է կամավորների ներգրավման փուլային ծրագիր, որի նպատակն է համալրել ներկայիս թիմն ակտիվ, եռանդուն անհատներով։ Ծրագրի շրջանակներում կենտրոնին անհրաժեշտ են ստեղծարար  և նորարար SMM մասնագետներ։ 

Աշխատանքը կատարվում է կամավորական հիմունքներով:  

Գործառույթները
 • Ապահովել կազմակերպության ներկայացվածությունը, ակտիվությունն ու առաջխաղացումը սոցիալական մեդիայում: 
 • Մշակել կազմակերպության սոցիալական էջերի` Facebook, Telegram, Instagram, YouTube, Tik Tok և առկա այլ հարթակների բովանդակությունը և ռազմավարությունը:
 • Ստեղծել, խմբագրել, հրապարակել և տարածել համապատասխան բովանդակություն՝ նպաստելով լսարանի կողմից դրա նկատմամբ որոշակի գործողությունների (հավանել, տարածել, մեկնաբանել) իրականացմանը: 
 • Պարբերաբար ուսումնասիրել նոր տեխնոլոգիաները, սոցիալական մեդիայի միտումները, ակտուալ հավելվածներն ու դիզայնի գործիքները:
 • Հետևել էջերի ակտիվությանը և վերլուծել այն` հետագա արդյունավետությունն ապահովելու համար:
 • Իրականացնել գովազդային արշավներ․ նյութերի պատրաստում, տեղադրում, դրանց տեսանելիության վերահսկում, սպասվելիք և առկա արդյունքների վերլուծություն։
 • Համագործակցել մեդիա թիմի և  կազմակերպության մյուս անդամների հետ՝ լսարանի ներգրավվածության ապահովմանն ուղղված նոր գաղափարների և առաջարկների մշակման և իրագործման համար:
Պահանջվող որակավորումները և հմտությունները՝
 • Կրթություն` լրագրության, հանրային կապերի, հաղորդակցության, մարքեթինիգի կամ հարակից այլ ոլորտներում,
 • Սոցիալական մեդիայի գործիքների իմացություն,
 • Գրավոր և բանավոր հաղորդակցության և հանրային խոսքի տիրապետման  գերազանց հմտություններ,
 • Տեքստերի խմբագրման և սրբագրման հմտություններ,
 • Անգլերենի և ռուսերենի իմացություն,
 • Որոնողական համակարգերում աշխատելու հմտություն, Facebook, Telegram, Youtube, Instagram, Tik Tok  սոցցանցերի իմացություն,
 • Առաջադրանքների առաջնայնության համակարգման, ժամանակի կառավարման հմտություններ, արագ կողմնորոշվելու ունակություն,
 • Սովորելու ցանկություն և ստեղծագործ միտք,
 • Անհատական և թիմային աշխատանքի ունակություն,
 • Պատասխանատվության բարձր զգացում։
Ձեր ակնկալիքները «Ինլայթ»-ից
Ճկունություն: Աշխատանքն իրականացվում է գլխավորապես հեռահար հաղորդակցության եղանակով և ազատ գրաֆիկով։ Աշխատանքի ընթացքում անհրաժեշտության դեպքում կստանաք  խորհրդատվություն և աջակցություն բաժնի ղեկավարի  և կազմակերպության մյուս անդամների կողմից:

Անհատական և մասնագիտական աճ։ Որպես մեր կազմակերպության անդամ՝  Դուք կդառնաք «Ինլայթ»-ի մշտապես աճող, դինամիկ և գործուն թիմի անդամ, ձեռք կբերեք նոր ընկերներ և ծանոթություններ,  ինչպես նաև մասնագիտական փորձ և պրակտիկ գիտելիքներ SMM ոլորտում։ 

Կամավորության վկայական։ Դառնալով մեր թիմի անդամ՝ Դուք կազմակերպության հետ կնքում եք կամավորական աշխատանքի պայմանագիր` նվազագույնը 1 տարի ժամկետով: Ժամկետի լրանալուց հետո ստանում եք վկայական: Կազմակերպությունը պատրաստակամ է նաև նվազագույնը 3 ամսվա արդյունավետ աշխատանք ցուցաբերած կամավորի անունով տրամադրել երաշխավորագիր՝ վերջինիս ապագա գործատուին, գործընկերներին, ուսումնական հաստատությանը և այլն։

«Ինլայթ» հանրային հետազոտությունների կենտրոնին որպես SMM մասնագետ անդամակցելու համար անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ հայտադիմում: Առավելագույնը մեկ շաբաթվա ընթացքում մենք Ձեզ հետ կապ կհաստատենք նշված էլեկտրոնային հասցեի միջոցով: Խնդրում ենք ստուգել նաև հաղորդագրությունների spam բաժինը՝ հնարավոր բացթողումներից խուսափելու համար։ 


Մեր այլ հայտադիմումները.